School Holiday Program Hari Pertama

School holiday program kembali lagi

?

Telah selesai hari pertama ”school holiday program”.

Hari ini pengisiannya ialah :

~~bengkel pemahaman

~~bengkel penulisan

yang bertujuan untuk mengasah kreativiti dan idea pelajar membina ayat dan membuat karangan mengikut tahap masing-masing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *