School Holiday Program hari ke 3

School holiday program kembali lagi

?

Telah selesai hari ketiga “school holiday program”.

Hari ini pengisiannya ialah

~~bengkel kerohanian

Yang bertujuan untuk mendidik rohani pelajar mendalami ilmu agama dengan membiasakan diri membaca yasin, solat dhuha dan solat hajat. Kami juga mengajarkan topik taharah dan praktikal tayammum yang merupakan rukhsah wuduk jika sakit atau ketiadaan air.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *